Műhelyprodukció - muhelyprodukcio.com - Kapcsolat

Bemutatkozás

Ars Poetica

A színház, a tánc és a zene olyan művészeti ágak, ahol hatalmas mennyiségű kreatív energia áll rendelkezésre. Magyarország talán ebben a kreativitásban a leggazdagabb.

A művészet azonban ma már nem csak invenciót, megszállottságot igényel, szükséges a jogszabályi környezet, a szervezet-üzemeltetés, a pénzszerzési és marketingtechnikák profi színvonalú ismerete és hasznosítása.

 A Műhely Produkció tevékenységét közhasznú előadó-művészeti szervezetként végzi, amely saját projekteket is létrehoz, de produkciós színházként együttműködik más szervezetekkel olyan színházi előadások létrehozatalában, ahol a szükséges szervezeti háttér, a szakmai tapasztalat, a fent említett technikák ismerete hiányzik. Produkcióra, vagy akár folyamatos foglalkoztatásra szerződtetünk művészeket, társulatokat, komplett előadásokat, optimalizálva működésüket akár egy meghatározott időszakra, akár egy konkrét projektre.

Feladatunknak tekintjük a személyes előadó-művészeti teljesítménnyel létrehozott művészi produkciók minél szélesebb körű belföldi és külföldi terjesztését.

Közhasznú tevékenységünk keretében támogatni kívánjuk a partneri körünkbe tartozó szervezetek és művészek alkotómunkájának széleskörű megismertetését, terjesztését, a kulturális élet színesebbé tételét, ennek keretében előadások, koncertek, fesztiválok és turnék létrehozását.  Feladatunknak tekintjük továbbá a magyar színházi- és tánckultúra, élő zene, valamint cirkuszművészet népszerűsítését belföldön és külföldön egyaránt, új bemutatók, repertoáron lévő előadások, színházi produkciók, színpadi, színházi show-, revü- és látványelemeket felvonultató programok létrehozatalával, fellépések szervezésével és lebonyolításával.

Hazai tevékenységünkkel olyanokat támogatunk, akik nélkülünk nem, vagy csak kisebb intenzitással tudnának megjelenni művészetükkel a jó értelemben vett kulturális piacon, nemzetközi kulturális életben kifejtett tevékenységünk során pedig törekszünk a pozitív országimázs erősítésére, a nemzeti kulturális értékek megismertetésére.

Nem irányítani, hanem támogatni szeretnénk azokat a lappangó kulturális értékeket, a nehezen kibontakozó kezdeményezéseket, melyek mögül a működtetés – üzemeltetés - lebonyolítás szellemi és pénzügyi infrastruktúrája hiányzik.

Munkánk során egyetlen vezérlő elv van, melyre minden körülmények között figyelünk; a minőség!